2023 Result Highlights: JEE Advanced Batch - 10 Students cracked IIT-JEE Advanced NEET Batch - 10 Students got Admission to MBBS Course Boards - Vedika Sarode came second in Maharashtra in HSCIIT - JEE Batch

Arnav Advant
Vedika Sarode
Varun Sathaye
Manas Gharpure
Arya Shimpi
Vidhi Kadam
Rugved Tipare
Atharva Muley
Prithviraj Barbade
Pranav Vaze

MH-CET Batch

Shruti Goyal
Ojas Kulkarni
Akansha Kelkar
Vaibhav Tilak
Isha Kulkarni
Ishwari Ukidawe
Rishi Chaubal
Ashwini Orpe
Swarali Samant
shravani Sawant

NEET Batch

Aryan Kulkarni
Ajinkya Pati
Gauri Waghirkar
Sagarika Abhyankar
Sfurti Kumbhar
Sharvil Patankar
Kuvraj Khurana
Ananya Deswandikar
Atharv Yewale
Shaunak Kavi
Vallari Kulkarni

KVPY Batch

Devi Jain Devi Jain Medical Medical
2022
Paavan Sejpal Paavan Sejpal IIT IIT - JEE
2023
Sagar Sundarani Sagar Sundarani IIT IIT - JEE
2023
Sanchit Korade Sanchit Korade IISER IIT-JEE
2021
Piyush Hulawale Piyush Hulawale IIT Bombay IIT-JEE 2021
2021
Sakshi Tandel Sakshi Tandel IIT Kharagpur IIT-JEE 2021
2021
Rohan Manro Rohan Manro IIT Goa IIT-JEE 2021
2021
Harsh Yadav Harsh Yadav IIT Bombay IIT-JEE 2021
2021
Shantanu Shembekar Shantanu Shembekar IIT Jodhpur IIT-JEE 2021
2021
Pratham More Pratham More - IIT-JEE 2021
2021
Manjiri Rane Manjiri Rane IIT Jodhpur IIT-JEE 2021
2021
Rohan Dongre Rohan Dongre - IIT-JEE 2021 AIR 20610
2021
Omkar Sathe Omkar Sathe BITS IIT-JEE
2021
Rohit Patil Rohit Patil NIT IIT-JEE
2021
Aditya Kulkarni Aditya Kulkarni VJTI IIT-JEE
2021
Tanmay Dikey Tanmay Dikey VJTI IIT-JEE
2021
Varun Vilvadriant Varun Vilvadriant IIT IIT-JEE
2021
Rohan Dongre Rohan Dongre BITS IIT-JEE
2021
Jash Shah Jash Shah VJTI IIT-JEE
2021
Varun Vilvadrinathan Varun Vilvadrinathan NIT Warangal IIT-JEE 2021
2021